Tjurkens fiskevårdsområdet omfattar hela åtta sjöar med över 1000 hektar fiskevatten. Sjöarna är Tjurken, Borrasjön, Olasjön, Trehörningarna, Fenen, Immen, Osasjön och Malasjön.
Tjurken, som ligger närmast Piggaboda by, är områdets största sjö med över 30 öar och med ett medeldjup av 3-4 meter och som djupast 12 meter. I´området finns gott om gädda, abborre, gös och ål men även intressanta metfiskar som sutare, braxen och mört. Naturramper finns.
Båt finns att hyra. Broschyr med enklare karta över området finns.
Lämpliga fiskesätt: Spinn, mete och pimpel samt trolling i Tjurken.

Årsmötet 2021 hölls på Ryssby hotell den 23 augusti och protokollet kommer att presenteras på hemsidan inom kort.