Styrelsen

Ordförande:
Johan Kårhammer

Kassör:
Staffan Andersson

Sekreterare:
Patrik Ottosson

Styrelseledamöter:
Lars Colsjö, Jonas Thorsson, Rune Håkansson samt Bertil Axelsson

Suppleanter:
Bo Arvidsson, Christer Andersson, Håkan Kroksmyr,  samt Inga-maj Crona