DJUPVATTENKARTOR FINNS FÖR SJÖARNA
Tjurken –  Borrasjön –  Fenen – Olasjön

Kan köpas av föreningens styrelse för 100 kr/karta

Digitala kartor kommer inom kort